Nyborg Turisttrafik

02051.jpg (657155 byte) 07091.jpg (145546 byte) HPIM0673.JPG (567318 byte)